Khuôn hàn hóa nhiệt

Mã sản phẩm: Khuôn hàn hóa nhiệt
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm: Khuôn hàn hóa nhiệt
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 khay
Khả năng cung cấp: 1000 khay/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Khuôn hàn hóa nhiệt

 

Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T giữa cọc tiếp địa và dây tiếp địa, khuôn hàn chữ T giữa cọc tiếp địa và cáp, khuôn hàn hóa nhiệt CR2

Khuôn hàn hóa nhiệt

Các loại khuôn hàn hóa nhiệt chữ T giữa cọc tiếp địa và dây tiếp địa:
- CR2-C-17210: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M10
- CR2-C-17216: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M16
- CR2-C-17225: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M25
- CR2-C-17235: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M35
- CR2-C-17250: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M50
- CR2-C-17270: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M70
- CR2-C-17295: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M95
- CR2-C-172120: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M120
- CR2-C-172150: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M150
- CR2-C-172185: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M185
- CR2-C-172240: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M240
- CR2-D-172300: khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc phi 16 và cáp M300...

Các sản phẩm cùng thể loại - Khuôn hàn hóa nhiệt

Chat với gian hàng
;