Kẹp thanh đồng

Mã sản phẩm: Kẹp thanh đồng
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm: Kẹp thanh đồng
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 chiếc
Khả năng cung cấp: 1000 chiếc/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Kẹp thanh đồng

 

Kẹp băng, thanh đồng: dùng để kết nối các thanh, băng đồng thanh một dải liên tục hoặc tạo thành các mắt lưới dùng trong tiếp địa thoát sét...Có nhiêu loại kẹp khác nhau được dùng cho các loại băng đồng khác nhau. kẹp thanh đồng 60x8, kẹp băng đồng 60x8, kẹp thanh đồng, kẹp băng đồng, nối thanh đồng, nối đồng thanh, nối băng đồng, nối băng đồng 60x8, nối thanh đồng 25x5, nối thanh cái, kẹp thanh cái, nối thanh dẫn điện, kẹp thanh dẫn điện, nối thanh cái 60x8, kẹp thanh cái 60x8, hàn thanh cái 60x8, nối thanh dẫn 60x8, nối bus bar, nối bus bar 60x8

Kẹp thanh đồng

Kẹp thanh đồng 60x8, kẹp băng đồng 60x8, kẹp thanh đồng, kẹp băng đồng, nối thanh đồng, nối đồng thanh, nối băng đồng, nối băng đồng 60x8, nối thanh đồng 25x5, nối thanh cái, kẹp thanh cái, nối thanh dẫn điện, kẹp thanh dẫn điện, nối thanh cái 60x8, kẹp thanh cái 60x8, hàn thanh cái 60x8, nối thanh dẫn 60x8, nối bus bar, nối bus bar 60x8

 

Các sản phẩm cùng thể loại - Kẹp thanh đồng

Chat với gian hàng
;