Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng

Mã sản phẩm: Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm: Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 khay
Khả năng cung cấp: 1000 khay/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng

 

Khuôn hàn hóa nhiệt CB1 nối thẳng cáp và băng đồng, hàn dây tiếp địa D8 với băng đồng 25x3, hàn dây đồng D8 với thanh đồng 25x3, hàn hóa nhiệt cáp đồng với thanh đồng 25x3, hàn cáp đồng M70 với băng đồng

Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng

Các loại khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng giữa cáp tiếp địa và băng đồng:
- CB1-C-35253 : nối cáp M35 với băng đồng 25x3
- CB1-C-8SC253 : nối dây đồng phi 8 với băng đồng 25x3
- CB1-C-50253 : nối cáp M50 với băng đồng 25x3
- CB1-C-10SC253 : nối dây đồng phi 10 với băng đồng 25x3
- CB1-C-10SC254:  nối dây đồng phi 10 với băng đồng 25x4
- CB1-C-10SC256:  nối dây đồng phi 10 với băng đồng 25x6
- CB1-C-70253 : nối cáp M70 với băng đồng 25x3
- CB1-C-70254 : nối cáp M70 với băng đồng 25x4
- CB1-C-70256 : nối cáp M70 với băng đồng 25x6
- CB1-C-95253 : nối cáp M95 với băng đồng 25x3
- CB1-C-95254 : nối cáp M95 với băng đồng 25x4
- CB1-C-95256 : nối cáp M95 với băng đồng 25x6...

Các sản phẩm cùng thể loại - Hàn nối thẳng dây tiếp địa với băng đồng

Chat với gian hàng
;