Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang

Mã sản phẩm: Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm: Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 khay
Khả năng cung cấp: 1000 khay/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang

 

Khuôn hàn hóa nhiệt CC11, hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang, khuôn hàn hóa nhiệt CC11 nối đè hai cáp vuông góc, khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp đặt vuông góc, khuôn hàn cho lưới cáp chống sét

Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang

Các loại khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng giữa cáp tiếp địa và dây tiếp địa:
- CC11-M-3535 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M35 với cáp M35 dùng lọ thuốc hàn 90g
- CC11-M-5050 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M50 với cáp M50 dùng lọ thuốc hàn 150g
- CC11-M-5035 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M50 với cáp M35 dùng lọ thuốc hàn 115g
- CC11-M-5025 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M50 với cáp M25 dùng lọ thuốc hàn 115g
- CC11-M-7070 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M70 với cáp M70 dùng lọ thuốc hàn 200g
- CC11-M-7050 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M70 với cáp M50 dùng lọ thuốc hàn 200g
- CC11-M-7035 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M70 với cáp M35 dùng lọ thuốc hàn 150g
- CC11-M-9595 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M95 với cáp M95 dùng lọ thuốc hàn 250g
- CC11-M-9570 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M95 với cáp M70 dùng lọ thuốc hàn 200g
- CC11-M-9550 : khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cáp M95 với cáp M50 dùng lọ thuốc hàn 200g

Các sản phẩm cùng thể loại - Hàn chữ thập cáp với cáp nằm ngang

Chat với gian hàng
;