Dây tiếp địa đồng trần 150mm2

Mã sản phẩm: Dây tiếp địa đồng trần 150mm2
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm: Dây tiếp địa đồng trần 150mm2
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 mét
Khả năng cung cấp: 1000 mét/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Dây tiếp địa đồng trần 150mm2

 

Dây tiếp địa đồng trần 150mm2, cáp tiếp địa M150, dây chống sét 150mm2,  cáp chống sét 150mm2,  cáp đồng trần M150, dây thoát sét M150, cáp thoát sét M150, dây chống sét 150mm2, cáp thoát sét 150mm2, dây chống sét đồng trần M150, dây đồng trần M150

Dây tiếp địa đồng trần 150mm2

Dây tiếp địa đồng trần 150mm2, cáp tiếp địa M150, cáp tiếp địa 150mm2, dây chống sét M150, dây chống sét 150mm2, cáp chống sét 150mm2, cáp chống sét 150mm2, cáp đồng trần 150mm2, cáp đồng trần M150, dây đồng trần M150, dây thoát sét M150, cáp thoát sét M150, dây chống sét 150mm2, cáp thoát sét 150mm2, dây chống sét đồng trần M150, dây đồng trần M150, dây tiếp địa 150mm, cáp tiếp địa 150mm, dây đồng trần 150mm, cáp đồng trần 150mm

 

Các sản phẩm cùng thể loại - Dây tiếp địa đồng trần 150mm2

Chat với gian hàng
;