Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Văn Học
Email: nguyenthuong2628@gmail.com
Số di động: 01689668979
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype: vanhoc.hht1@gmail.com
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;