Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ

Mã sản phẩm: Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ
Nhãn hiệu sản phẩm: Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu: 1 chiếc
Khả năng cung cấp: 1000 chiếc/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ

 

Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ, cọc tiếp địa D14 dài 2.4m của Ấn Độ,  cọc thép bọc đồng D14 dài 2400 mm, cọc tiếp địa D14x2400, cọc tiếp địa D14, cọc thép mạ đồng D14,  cọc tiếp địa D14.2x2,4m, cọc tiếp địa D14x2.4m

 Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ

Cọc thép mạ đồng D14.2x2400, cọc tiếp địa, cọc thép bọc đồng, cọc thép bọc đồng D14.2x2400, cọc tiếp địa D14.2x2400, cọc tiếp địa D14.2, cọc thép mạ đồng D14.2, cọc thép mạ đồng Việt Nam, cọc thép mạ đồng Việt Nam D14.2x2400, cọc tiếp địa D14.2x2,4m, cọc tiếp địa D14.2x2.4m, cọc tiếp địa thép mạ đồng Việt Nam D14.2x2400, cọc thép bọc đồng D14.2x2.4m, cọc tiếp địa phi 14.2x2400, cọc tiếp địa phi 14.2x2,4m, cọc tiếp địa phi 14.2x2.4m, cọc thép mạ đồng phi 14.2x2400, cọc tiếp địa thép mạ đồng Việt Nam phi 14.2x2400

 

Các sản phẩm cùng thể loại - Cọc thép mạ đồng D14 của Ấn Độ

Chat với gian hàng
;